Prace utrzymaniowe - ruch wahadłowy w Niewieścinie

[28.06.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 29.06.2021 r.  w miejscowości Niewieścin prowadzone będą prace utrzymaniowe/awaryjne na potrzeby prowadzenia robót w wzdłuż skarpy nasypu w km 11+650 - 11+850

Ruch na drodze odbywał się będzie wahadłowo. 

Utrudnienia będą trwać w godzinach między 08:00 - 15:00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !