Prace utrzymaniowe - ruch wahadłowy w Gruczno

[02.07.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniach 05.07.2021 r. - 06.07.2021 w miejscowości Gruczno prowadzone będą prace utrzymaniowe/awaryjne na potrzeby wykonania badań geologicznych w DK5 km 8+340 do km 8+700 ( S5 km 2+340 do km 2+700)

Ruch na drodze odbywał się będzie wahadłowo. 

Utrudnienia będą trwać w godzinach między 07:00 - 17:00

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !