Prace utrzymaniowe

[14.10.2019] Na odcinku 5 drogi ekspresowej S5 kontynuowane są poniższe prace utrzymaniowe:

 

- Zabezpieczenie wykonanych dotąd prac
- Utrzymanie dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy

- Utrzymanie istniejącej drogi oraz dróg lokalnych dla zapewnienia bezpieczeństwa

- Stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami
- Nadzór środowiskowy