Próby obciążeniowe pali - Gruczno

[08.10.2021 r.] W dniu 07.10.2021 r. Wykonawca rozpoczął próby obciążęniowe pali w miejscowości Gruczno (km S5 2+453). Prace prowadzono w rejonie zdemontowanego w poprzednim miesiącu wiaduktu, w miejscu którego powstać ma obiekt WS2-1.

Próbne obciążenie pali polega na testowaniu wybranego spośród grupy pala, w celu sprawdzenia jego nośności w stosunku do założeń projektowych. Przy pomocy siłowników hydraulicznych i zakotwionej ramy (widocznej na zdjęciach) naciska się na pal testowy z silą wynoszącą 150% maksymalnej siły, jaką kiedykolwiek przewiduje się obliczeniowo na takim palu. Jeśli takie badanie da wynik pozytywny to uznaje się, że pale są nośne, czyli przeniosą siły (obciążenie) z obiektu mostowego na grunt.