Procedura przetargowa dla trzech odcinków S5 - w toku

[31.10.2019] GDDKiA informuje, że w tym roku kierowcy skorzystają z dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. Na dwóch kolejnych realizowane są roboty, a dla pozostałych trzech odcinków prowadzimy przetargi, które wyłonią nowych wykonawców.

Duże zainteresowanie

Przetarg na wybór wykonawców którzy dokończą realizację odcinków po włoskiej firmie Pizzarotti, wywołał duże zainteresowanie branży. W związku z dużą ilością zapytań, których blisko 2500 wpłynęło do bydgoskiego oddziału GDDKiA, wyznaczono nowe terminy otwarcia ofert. Dla odcinków Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ to 26 listopada.

 

Pytania i odpowiedzi - czas potrzebny oferentom

GDDKIA: Kiedy ogłaszamy przetargi, dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe wykonanie konkretnego zadania. Dajemy przedsiębiorcom czas na przygotowanie ofert i rozwiewamy ich ewentualne wątpliwości m.in. w formie pytań i odpowiedzi. W razie potrzeby podejmujemy również działania ponadstandardowe.

Naszym fundamentalnym celem jest sprawna realizacja inwestycji. Właśnie dlatego stawiamy na decyzyjność i otwartość oraz zdolność do rozwiazywania problemów. Rozmawiamy z każdym wykonawcą już na etapie przetargu, kiedy pojawiają się ewentualne wątpliwości i zadawane są pytania. Odpowiedzi udzielamy na bieżąco i udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na zapoznanie się z odpowiedziami i uwzględnienie tych informacji w swoich ofertach.

 

Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców, usługodawców i dostawców (PUD). Nie inaczej było i w tym przypadku. Prowadzone są też procedury wypłat należności dla podwykonawców należnych ze strony poprzedniego nierzetelnego Wykonawcy.