Informacja o przejmowaniu nieruchomości

 [14.09.2017] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed protokolarnym przejęciem  od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem, w którym wyodrębniono lokal mieszkalny, zobowiązuje właścicieli do:

-  rozwiązania umów z gestorami mediów (woda, prąd, gaz itp.),

-  zgłoszenia obowiązku wymeldowania z zajmowanych budynków mieszkalnych czy lokali.

Czynności rozwiązania umów z gestorami mediów należy dokonać również w przypadku przejęcia pod inwestycję budynków gospodarczych - w sytuacji, w której tego rodzaju zabudowa posiada odrębne przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe itp.