Budowa przejścia dla zwierząt w m. Niewieścin.

[28.03.2018 r.] W miejscowości Niewieścin (km 12+599) trwają prace związane z budową obiektu typu: górne przejście dla zwierząt.

W chwili obecnej trwają roboty polegające na wykonaniu żelbetowych podpór w osiach 1 i 2, na których będzie opierać się powłokowa konstrukcja stalowa typu SuperCor. Konstrukcja nośna będzie stanowić konstrukcję podatną z blach falistych o bardzo dużej sztywności, które do przenoszenia obciążeń będą wykorzystywać współpracę z gruntem zasypowym.

Gabaryty pojedynczej konstrukcji stalowej z blach falistych to: szerokość 17,47m i strzałka 5,16m.

Przedmiotowy obiekt będzie szlakiem migracyjnym i zapewni zwierzętom swobodne oraz bezpieczne przemieszczanie się nad drogą ekspresową S-5.