Przekazanie placu budowy

[04.05.2020 r.] Dnia 30 kwietnia 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą "Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km."

Plac budowy jest terenem, który należy rozumieć jako przestrzeń prowadzonych robót budowlanych, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Przekazanie placu budowy jest obowiązkiem Inwestora, zaś przejęcie tego terenu od Inwestora jest obowiązkiem Wykonawcy. Z momentem przejęcia placu budowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich prac przygotowawczych, takich jak prace geodezyjne czy niezbędne przyłącza do infrastruktury.