Przekazanie placu budowy

[04.05.2020 r.] Dnia 30.04.2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowychi Autostrad przekazała Wykonawcy Plac Budowy dla Inwestycji pod nazwą: " Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km".

Plac Budowy jest terenem, który należy rozumieć jako przestrzeń prowadzonych robót budowlanych, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Przekazanie Placu Budowy jest obowiązkiem Inwestora, zaś przejęcie tego terenu od Inwestora jest obowiązkiem Wykonawcy. Z momentem przejęcia Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich prac przygotowawczych, takich jak prace geodezyjne czy niezbędne przyłącza do insfrastruktury.