Przekazanie placu budowy

[06.07.2017] Dnia 06.07.2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km."

Plac budowy jest miejscem realizacji przedsięwzięcia budowlanego, gdzie wykonuje się, rozbiera lub przebudowuje obiekt czy obiekty budowlane. Posiada on powierzchnie dodatkowe, niezbędne dla właściwego prowadzenia procesu budowlanego. Z momentem przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich prac przygotowawczych.