Podsumowanie "przerwy zimowej"

[15.03.2018 r.] 15 marca 2018 roku skończyła się obowiązująca na budowie „przerwa zimowa”. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, Wykonawca odcinka 2. Drogi ekspresowej S5 Dworzysko – Aleksandrowo, przez ostatnie trzy miesiące, prowadził wiele prac w różnych branżach.

Na długości całego odcinka sukcesywnie porządkowano teren po przeprowadzonym karczowaniu. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt zbierano i rozdrabiano usunięte do tej pory karpy.

 

Pogoda umożliwiła także prowadzenie robót ziemnych, polegających między innymi na wykonywaniu wykopów, nasypów oraz wymianie gruntu. Ciężki sprzęt pracował w Borównie, Niewieścinie, Zawadzie, Zbrachlinie oraz Grucznie.

Wykonawca działał również w branży mostowej, gdzie na planowanych przejściach dla zwierząt (PZ2-7a – Borówno, PZ2-3a – Niewieścin) montowano zbrojenia fundamentu,  a także zbrojenia podpory. Temperatury niespadające poniżej -5°C umożliwiały betonowanie fundamentów na tych obiektach.
Dodatkowo, w Borównie – na przyszłym Węźle Północ, przygotowywano  podłoże i betonowano warstwy wyrównawcze.

 

Na odcinku drugim prowadzono także prace w branży teletechnicznej, gdzie usuwano kolizje poprzez układanie kabli i montowanie skrzynek kablowych nasłupowych.

Kolizje usuwano również w branży energetycznej, melioracyjnej i wod-kan.

 

W okresie „przerwy zimowej” Wykonawca udostępnił strażakom opuszczone i przygotowane do rozbiórki budynki znajdujące się w miejscowości Gruczno, Zbrachlin oraz Borówno. Dzięki temu mogli oni prowadzić ćwiczenia polegające na obserwowaniu kontrolowanego pożaru, zabezpieczaniu budynków i wyburzeniu ścian w celu dostania się do poszczególnych pomieszczeń budynku. Sprawdzano jak szybko pod wpływem ciepła rozkładają się materiały palne oraz jaki wpływ na siłę ognia ma dopływ świeżego powietrza do konkretnych pomieszczeń. W celu uzyskania jak najbardziej autentycznych warunków, podczas ćwiczeń wykorzystano meble i różne akcesoria, które na co dzień można spotkać w każdym mieszkaniu.

 

Dodatkowo, w miejscowości Zawada, Niewieścin, Trzeciewiec i Zbrachlin wyburzano obiekty kubaturowe, w miejscu których powstać ma właśnie droga S5.

 

Ponadto, Wykonawca wykorzystał ten czas na realizację wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji derogacyjnych. Ze względu na konieczną wycinkę drzew, stanowiących potencjalnie dogodne miejsca gniazdowania gatunków ptaków i nietoperzy, Wykonawca przystąpił do wykonania siedlisk zastępczych w postaci skrzynek, których łącznie wywiesił 53 sztuki. Dodatkowo, W miejscowości Zawada i Włóki przeniesione zostały dwa gniazda bociana, które znajdowały się w pasie realizowanej inwestycji. Bocian biały jest gatunkiem chronionym m.in. na mocy Ustawy o ochronie przyrody oraz prawa unijnego, dlatego tak istotne jest aby wracające na wiosnę ptaki mogły dalej bezpiecznie korzystać ze swoich gniazd.