Rozbiórka budynków

[03.01.2018] Na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 – na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo,  Wykonawca, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rozpoczął prace związane z prowadzeniem pierwszych rozbiórek budynków.

Wyburzenie obiektów kubaturowych stanowi niezbędny element budowy, dzięki któremu właśnie w ich miejscu powstanie droga ekspresowa S5.

W ramach planu prac, przedstawionego w projektach, przewiduje się rozbiórkę 182 budynków.