Ochrona środowiska - skrzynki lęgowe

[20.02.2018] W ramach prowadzonej Inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest do realizacji decyzji derogacyjnych, wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, mających na celu ochronę środowiska.

W związku z czym nadzór przyrodniczy Wykonawcy wykonał prace w ramach kompensacji przyrodniczej.

Ze względu na konieczną wycinkę drzew, stanowiących potencjalnie dogodne miejsca gniazdowania gatunków ptaków i nietoperzy, Wykonawca przystąpił do wykonania siedlisk zastępczych w postaci skrzynek.

Skrzynki znajdują się na terenie Leśnictwa Strzelce oraz Nadleśnictwa Żołędowo. Łącznie wywieszono 53 skrzynek lęgowych w tym:

- 5 skrzynek typu A-1 (dla modraszki)
- 21 skrzynek typu A (dla bogatki, wróbla oraz mazurka)
- 4 skrzynki dla pełzaczy
- 10 skrzynek typu P (dla pleszki i kopciuszka)
- 5 skrzynek typu B (dla szpaka)
- 5 skrzynek dla nietoperzy typu Stratmann (dla karlików)
- 3 skrzynki dla nietoperzy typu Issel (dla borowca i nocka).