Sondowanie statyczne

[12.12.2017] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 (Dworzysko-Aleksandrowo) w okolicy miejscowości Gruczno prowadzone jest sondowanie statyczne. 

Prace te wykonuje się przy pomocy specjalistycznego sprzętu, który wciska w ziemie pręty, na początku których zamontowana jest sonda.

Badanie służy do kreślenia parametrów geotechnicznych – czyli stwierdzenia czy grunt jest słaby, czy mocny oraz tego, czy jest on zagęszczony, a także jakie są rodzaje gruntów i  gdzie znajduje się zwierciadło wody.

W ten sposób możliwe jest określenie przydatności danego gruntu.

Dzięki uzyskanym wynikom można będzie stwierdzić na jakiej głębokości konieczne będzie wykonanie wymiany gruntu, czy też pali.