Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - grudzień

 

[04.12.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.
Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018r. - pod numerem telefonu: 52 323 45 00
Przypominamy, że na stronach internetowych kontraktów znajdują się aktualne informacje o realizowanych zadaniach, jak również zamieszczone są zestawienia zatwierdzonych podwykonawców.

[04.12.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.


Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.
Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018r. - pod numerem telefonu: 52 323 45 00
Przypominamy, że na stronach internetowych kontraktów znajdują się aktualne informacje o realizowanych zadaniach, jak również zamieszczone są zestawienia zatwierdzonych podwykonawców.