Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - styczeń

[23.12.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.

Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek 7 stycznia 2020 r. w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6.
Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu pod numerem telefonu: 52 323 45 00
Przypominamy, że na stronach internetowych kontraktów znajdują się aktualne informacje o realizowanych zadaniach, jak również zamieszczone są zestawienia zatwierdzonych podwykonawców.