TP2-6a - tunel podziemny

[21.05.2021] Przypominamy, że na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo znajdować się będzie 12 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią się KDP (kładki dla pieszych), PZ (przejścia dla zwierząt), WD (wiadukty drogowe), WS (wiadukt w ciągu trasy głównej) oraz TP2-6a (tunel podziemny – stanowiący przejście dl pieszych).

Wykonawca w ostatnim czasie rozpoczął prace na TP2-6a w Aleksandrowie S5 km 21+000. Jest to tunel podziemny, którego funkcją będzie bezkolizyjne i tym samym bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego pod korpusem drogi ekspresowej S5. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zostanie usprawniona komunikacja pomiędzy okolicznym miejscowościami. Długość obiektu będzie wynosić (ze skrzydłami): 48,71m.; szerokość użytkowa: 4,50 m.