Organizacja ruchu na długości całego odcinka- etapy wprowadzania

[24.06.2022 r.] Wykonawca zaplanował wdrożenie zmiany organizacji ruchu  na odcinku od km 0+000 do km 18+000 drogi ekspresowej S5, wymagającej zaangażowania większych nakładów personelu i sprzętu.  W związku z powyższym oraz w trosce o zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizacja zostanie wprowadzona w trzech etapach:

Etap I – od km 18+000 do km 16+500 wraz z węzłem Trzeciewiec udostępnienie do ruchu zaplanowano na dzień 24.06.2022 r.

Etap II – od km 16+500 do km 8+200 wraz z węzłem Pruszcz udostępnienie do ruchu zaplanowano na dzień 28.06.2022 r.

Etap III – od km 8+200 do km 0+000 (połączenie z odcinkiem I) udostępnienie do ruchu zaplanowano na dzień 30.06.2022 r.

 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !