Prace zrealizowane w okresie od 21.03.2022 r. do 26.03.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: