Prace zrealizowane w okresie od 28.03.2022 r. do 02.04.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: