Prace zrealizowane w okresie od 11.04.2022 r. do 17.04.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: