Prace zrealizowane w okresie od 25.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Wycinka drzew i krzewów

3. Odhumusowanie

4. Wykonanie nasypów i wykopów

5. Wkonanie studni SKR-2 + pokrywa zabezpieczająca

6. Wykonanie przepustów

7. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 wykop otwarty

8. Kabel XzTKMXpw 150x4x0,6 wykop otwarty

9. Rurociąg 2xRHDPE40/3,7 OPTO otwarty