Prace zrealizowane w okresie od 18.04.2022 r. do 24.04.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: