Prace zrealizowane w okresie od 02.10.2017 r. do 07.10.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Wycinka drzew i krzewów

3. Odhumusowanie

4. Wkonanie nasypów i wykopów

5. Roboty przygotowawcze - branża mostowa

6. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,6 wykop otwarty

7. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 wykop otwarty

8. Montaż złączy XAGA 

9. Wkonanie studni SKR-2 + pokrywa zabezpieczająca

10. Rurociąg 2xRHDPE40/3,7 OPTO wykop otwarty

11. Rurociąg 2xRHDPE40/3,7 OPTO zaciąg do przepustu

12. Wykonanie przepustów kablowych

13. Montaż fundamentów wraz z uziemieniem - branża elektryczna wysokiego napięcia

14. Rów R-W odmulenie przepustu