Prace zrealizowane w okresie od 25.04.2022 r. do 01.05.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: