Prace zrealizowane w okresie od 02.05.2022 r. do 08.05.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: