Prace zrealizowane w okresie od 09.05.2022 r. do 14.05.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: