Prace zrealizowane w okresie od 16.05.2022 r. do 22.05.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: