Prace zrealizowane w okresie od 23.05.2022 r. do 29.05.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: