Prace zrealizowane w okresie od 06.11.2017 r. do 10.11.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km 2+400 - 2+600; 4+500 - 8+000; 10+000 - 10+200; 12+000 - 13+000;

2. Odhumusowanie - km 1+500 - 2+000; 2+200 - 2+400; 4+800 - 6+800; 6+400 - 6+600; 6+500 - 6+800;

3. Wykonanie nasypów - km 2+200 - 2+400; 4+600 - 4+800; 4+660 - 4+700; 4+660 - 4+760; 5+300 - 5+500; 5+350 - 5+550; 6+000 - 6+200; 20+700 - 2+750; 20+710 - 20+760;

4. Wykonanie wykopów - km 0+000 - 0+100; 0+050 - 0+150; 0+100 - 0+200; 2+000 - 2+200; 2+100 - 2+200; 4+800 - 5+200; 4+800 - 5+300; 20+200 - 20+400;

Branża mostowa:

1. Wykop pod fundamenty - km 22+243;

2. Montaż prefabrykatów - km 18+700;

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustów rurą - km 2+450; 2+200 - 8+390; 15+950 - 16+30; 15+650;

2. Układanie kabli - km 15+600; 15+750; 15+950 - 16+300; 16+400;

3. Rurociąg - km 15+650;

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - km 10+150;

Branża elektryczna WN:

1. Montaż 2 fundamentów wraz z uziemieniem - przęsło 25-26 Jasieniec -Gdańsk;

2. Montaż 2 konstrukcji słópów - przęsło 25-26 Jasieniec -Gdańsk;

Branża melioracyjna:

1. Zbieracze drenarskie - ulożenie rurociągu - km 18+974;

2. Rów R-W - przebudowa koryta - km 20+890;

3. Zasypanie oczka wodnego - km 20+730;