Prace zrealizowane w okresie od 30.05.2022 r. do 05.06.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: