Prace zrealizowane w okresie od 13.11.2017 r. do 19.11.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km 10+000-10+200; 10+200-10+300; 10+300-10+400; 12+000-13+000; 2+400-2+600; 3+800-3+900; 4+400-4+500; 9+800-9+900; 9+900 10+100;

2. Odhumusowanie - km 12+480-12+550; 12+550-12+600; 2+200-2+400; 20+450-20+550; 20+550-20+600;
20+600-20+620; DD1 km 1+500-2+000

3. Wykonanie nasypów - km 2+200-2+400; 20+350 20+400; 20+710 20+760; 4+000-4+200; 4+600-4+800;
5+300-5+500; 5+900-6+200; 5+900-6+250; DD1 2+200-2+400

4. Wykonanie wykopów - km 19+600 19+700; 4+800-5+200; 4+800-5+300; DD1 km 2+000-2+200

5. Wymiana - DD1 km 2+390-2+450

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km)

- Przygotowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą podpory

- Szalowanie warstwy wyrównawczej podpory

- Betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament podpory

- Zbrojenie fundamentu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Wykop pod fundament

3. PE7 (18+300 km)

- Montaż prefabrykatów

4. PE8 (20+700 km)

- Wykop pod fundamenty

- przygotowanie podłoża pod chudy beton

- Szalowanie fundamentu przepustu

- Betonowanie fundamentu

5. WD2-7 (21+834 km)

- wykop pod fundament

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustów rurą - km 2+450; 2+200 - 8+390; 15+650; 15+700; 21+800

2. Układanie kabli - km 15+650; 15+700; 15+750; 15+950 - 16+300; 16+400;

3. Budowa studni - km 2+200 - 8+390; 15+650; 21+800

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - Kolizja energetyczna Górne Gruczno CPN 4+200, nr 5 SN 4+330, 5.1 Górne Gruczno SN 4+500

Branża melioracyjna:

1. Zbieracze drenarskie - ulożenie rurociągu - km 20+749;

2. Przebudowa koryta - roboty ziemne - km 20+890

3. Przebudowa koryta - umocnienie opaską - km 20+890