Prace zrealizowane w okresie od 06.06.2022 r. do 12.06.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: