Prace zrealizowane w okresie od 20.11.2017 r. do 25.11.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km 0+200 - 0+250; 10+200 - 10+300; 11+500 - 11+600; 11+650 - 11+720; 12+500 - 12+600; 14+800 - 14+900; 14+900 - 15+000

2. Odhumusowanie - km 2+000 - 2+200; 12+500 - 12+550; 12+600 - 12+650; 12+650 - 12+700; PZ2-3a

3. Wykonanie nasypów - km 2+200 - 2+400; 2+200 - 2+470; 2+200 - 2+400; 4+000 - 4+200; 4+600 - 4+800; 20+350 - 20+450

4. Wykonanie wykopów - km 2+000 - 2+200; 4+800 - 5+300; 19+450 - 19+700

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Przygotowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą 

- Zbrojenie i szalowanie fundamentu

- Betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament podpory

- Zbrojenie fundamentu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Wykop pod fundament

- Roboty ziemne

3. PE8 (20+700 km)

- Montaż prefabrykatów

- Prace przygotowawcze 

- Izolacja na zimno

- Spoinowanie prefabrykatów 

Branża teletechniczna:

1. Układanie kabli - km 2+450; 2+500; 2+200 - 8+390; 21+800

2. Budowa studni - km 2+200 - 8+390; 21+800

3. Montaż słupa - km 2+450; 2+500; 21+800

4. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 2+450; 2+500; 21+800

5. Montaż złączy na kablu - km 21+800

6. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 21+800

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - Kolizja energetyczna nr 16 Włóki 02 km 17+000

Branża melioracyjna:

1. Unieczynnienie pod projektowaną drogą istniejących zbieraczyy i sączków - km 18+974

2. "Oczko wodne" - umocnienie brzegu opaską kiszkowo - palową - km 20+749

3. Przebudowa koryta - km 20+890

4. Wykonanie typowej studni żelbetowej - km 21+165