Prace zrealizowane w okresie od 27.11.2017 r. do 02.12.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km PZ2-3a

2. Odhumusowanie - km 1+900 - 2+000; 12+500 - 12+550; 12+550 - 12+600; PZ2-3a

3. Wykonanie nasypów - km 2+200 - 2+400; 4+000 - 4+200; 4+600 - 4+800; 2+000 - 2+470

4. Wykonanie wykopów - km 2+000 - 2+200; 2+000 - 2+470; 4+800 - 5+300; 12+400 - 12+500; 12+480 - 12+520; 12+520 - 12+580

5. Wymiana gruntu - km 0+070 - 0+155; 0+200 - 0+320

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie i szalowanie fundamentu

- Roboty przygotowawcze

- Betonowanie warstwy wyrównawczej ławy fundamentowych 

- Betonowanie ławy fundamentowej

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Roboty ziemne

3. PE8 (20+700 km)

- Izolacja na zimno

- Spoinowanie prefabrykatów 

Branża teletechniczna:

1. Układanie kabli - km 0+000 - 8+390; 2+200 - 2+500; 2+450; 8+400

2. Budowa studni - km 0+000 - 8+390; 2+200 - 2+500; 13+400

3. Wykonanie przepustu rurą - km 0+000 - 8+390; 2+200 - 2+500; 6+900 - 7+700; 8+400

4. Montaż złączy na kablu - km 2+200 -2+500; 2+450

5. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 2+450; 2+500

6. Rurociąg - km 6+900 - 7+700; 8+400

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - Kolizja T-II-01 km 0+000 - 8+390

2. Roboty przygotowawcze - Kolizja T-II-01 km 0+000 - 8+390

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa rurociągu - km 15+866

2. Zbieracze drenarskie - km 18+974