Prace zrealizowane w okresie od 04.12.2017 r. do 09.12.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km 12+500 - 12+700; 17+600 - 17+700

2. Odhumusowanie - km 12+500 - 12+700; 12+620 - 12+660; 12+660 - 12+700; PZ2-3a

3. Wykonanie nasypów - km 2+200 - 2+400; 4+000 - 4+200; 4+600 - 4+800; DD1: 2+000 - 2+470

4. Wykonanie wykopów - km  2+000 - 2+200; 4+800 - 5+300; 12+480 - 12+660; DD1: 2+000 - 2+200

5. Wymiana gruntu - km 0+200 - 0+320 (DW245)

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie i szalowanie fundamentu

- Roboty przygotowawcze

- Betonowanie ławy fundamentowej

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Roboty ziemne

- Betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament

- Zbrojenie ławy fundamentowej

3. PE8 (20+700 km)

- Zbrojenie, szalowanie głowic przepustu

Branża teletechniczna:

1. Układanie kabli - km 0+000-8+390;  8+400; 8+300-8+700; 10+850=11+350

2. Budowa studni - km 6+900-7+700; 8+400

3. Wykonanie przepustu rurą - km 8+300-8+700; 10+850-11+350

4. Montaż złączy na kablu - km 2+200 -2+500; 2+450

5. Rurociąg - km 8+400

Branża elektryczna sN i nN:

1. Roboty przygotowawcze - Kolizja nr 19 km 21+720

2. Demontaż stanowisk słupowych - km 4+330; 4+500; 12+300; 21+720

3. Posadowienie stanowiska słupowego - 4+330; 4+500; 12+300

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 0+065; 0+130

2. Montaż rury ochronnej - km 0+065; 0+130

3. Wykonanie oznakowania - km 0+065; 0+130

4. Montaż zasuwy żeliwnej - km 0+130;

5. Montaż hydrantu nadziemnego - km 0+130

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa rurociągu - km 17+954-18+078

2. Zbieracze drenarskie - km18+611