Prace zrealizowane w okresie od 11.12.2017 r. do 16.12.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km 10+200; 16+600 -16+700

2. Odhumusowanie - km 1+100 1+200; 11+600-11+630; 20+550-20+600

3. Wykonanie nasypów - km 2+200-2+400; 4+000-4+200; 5+900-6+200

4. Wykonanie wykopów - km  2+000-2+200; 2+000-2+200; 4+800-5+300; 19+500 19+600

5. Wymiana gruntu - km 0+200 - 0+300

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej

- Zbrojenie i szalowanie fundamentu

- Betonowanie ławy fundamentowej

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej

3. PE8 (20+700 km)

- Szalowanie i zbrojenie płyt dennych przepustu

- Betonowanie płyt dennych przepustu

- Zbrojenie i szlowanie głowic przepustu

- Montaż prefabrykatów

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Wyburzenie obiektu kubaturowego

Branża teletechniczna:

1. Układanie kabli - km 2+200-8+390; 3+600-4+050; 6+900-7+700; 8+300-8+700; 10+850-11+350

2. Wykonanie przepustu rurą - km 2+200-4+050

3. Montaż słupa - km 3+600-4+050

4. Montaż złączy na kablu - km 0+000-8+390

5. Montaż skrzyni kablowej nasłupowej - km 3+600-4+050

6. Zaciąg kanalizacji wtórnej - km 8+400

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 0+065

2. Montaż hydrantu nadziemnego - km 0+065

3. Montaż i regulacja wysokościowa kluczy do zasuw wraz ze skrzynkami ulicznymi - km 0+065

4. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 0+065

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa rurociągu - km 11+067; 16+253; 17+954-18+078

2. Zbieracze drenarskie - km 17+954-18+078

3. Rów R-W4 - km 21+165