Prace zrealizowane w okresie od 18.12.2017 r. do 22.12.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp) - km 10+200; 12+500

2. Odhumusowanie - km 1+150-1+250; 1+250-1+270

3. Wykonanie nasypów - km 0+800-0+900; 2+200-2+400; 4+000-4+200; 19+760 20+200

4. Wykonanie wykopów - km  2+000-2+200; 2+000-2+200; 4+800-5+300; 19+550 19+600

5. Wymiana gruntu - km 0+200 - 0+300

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Pielęgnacja betonu

- Zbrojenie fundamentu

- Szalowanie fundamentu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Betonowanie ławy fundamentowej

- Zbrojenie ławy fundamentowej

3. PE8 (20+700 km)

- Zbrojenie, szalowanie głowic przepustu

4. PE7 (18+300)

- Montaż prefabrykatów

5. WD2-7

- Przygotowanie podłoża pod warstwe wyrównawczą

- Wykop pod fundament 

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Prace porządkowe - km 13+450; 15+500

Branża teletechniczna:

1. Układanie kabli - km 8+300-8+700; 10+850-11+350

2. Wykonanie przepustu rurą - km 2+200-8+390; 3+600-4+050; 8+300-8+700; 10+850-11+350; 8+500-10+000

3. Montaż słupa - km 3+600-4+050

4. Budowa studni - km 8+500-10+000

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - km 6+800-7+050

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa rurociągu - km 11+067; 15+866; 16+253; 17+954-18+078

2. Rów R-C5 - km 9+030

3. Rów R-E - km 13+113

4. Odkrywki, inwentaryzacja wysokościowa i przełączenie istniejącej sieci sączków oraz zbieraczy do projektowanej sieci drenarskiej wraz z czyszczeniem i udrożnieniem istniejącej sieci - km 9+030; 13+113