Prace zrealizowane w okresie od 25.12.2017 r. do 30.12.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Wykop pod fundament

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Prace porządkowe - km 13+450; 15+500

2. Wyburzenie obiektu kubaturowego - km 15+480

Branża melioracyjna:

1. Rów R-E - km 13+113