Prace zrealizowane w okresie od 15.01.2018 r. do 21.01.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie - km 0+000-0+800; 20+600-20+700

2. Wymiana gruntu – km 0+070-0+100; 8+000-8+300

3. Wycinka drzew i krzewów - km 0+050-0+100; 0+150-0+250

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż zbrojenia

- Montaż szalunków

- Betonowanie fundamentu podpory

- Szalowanie podpory

- Pielęgnacja betonu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu

- Montaż szalunku fundamentu

- Betonowanie fundamentu

3. WD2-7 (21+834)

- Przygotowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą fundamentu

- Betonowanie warstwy wyrównawczej podłoża

- Przygotowanie podłoza i szalunku warstwy wyrównawczej

- Montaż ramy na ściankach szczelnych 

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Wyburzanie obiektu kubaturowego - km 11+220; 13+420

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa sieci drenarskiej - km 16+253

2. Przebudowa rurociągu - km 13+113; 16+253

3. Zasypanie oczka wodnego - km 9+800