Prace zrealizowane w okresie od 22.01.2018 r. do 28.01.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie - km 4+700-4+950; 20+600-20+700

2. Wymiana gruntu – km 0+070; 9+830-9+890

3. Wycinka drzew - km 0+000-0+100; 0+400-0+464; 0+450-0+500

4. Karczowanie - km 0+000-0+200

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż zbrojenia

- Montaż szalunków

- Betonowanie fundamentu podpory

- Pielęgnacja betonu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu

- Betonowanie fundamentu

- Pielęgnacja betonu

3. WD2-7 (21+834)

- Betonowanie warstwy wyrównawczej fundamentu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Wyburzanie obiektu kubaturowego - km 8+800; 13+420

Branża teletechniczna:

1. Montaż szafy kablowej - km 8+400

2. Budowa studni - km 8+500-10+000

3. Montaż słupa - km 8+500-10+000

Branża elektryczna sN i nN:

1. Posadowienie stanowiska słupowego - km 15+700

2. Układanie kabla - km 11+300; 11+500; 11+650

Branża melioracyjna:

1. Zbieracze - km 17+311