Prace zrealizowane w okresie od 05.02.2018 r. do 10.02.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie - km 4+700-4+950

2. Wymiana gruntu – km 0+070; 10+200-10+300

3. Karczowanie - km 17+000-17+600

4. Wykop - km 1+800-2+000; 7+800-8+000

5. Wykonanie platformy roboczej pod palownice - km 0+400-0+500

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż zbrojenia

- Montaż szalunków

- Betonowanie fundamentu podpory

- Pielęgnacja betonu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż zbrojenia ściany

- Pielęgnacja betonu

- Izolacja fundamentu

-Montaż szalunku ściany

3. WD2-7 (21+834 km)

- Montaż zbrojenia

4. WD2-6 (19+425 km)

- Wykop pod fundamenty

5. PHE1e (2+506 km)

- Szalowanie fundamentu pod przepust 

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Roboty wyburzeniowe - km 8+800; 13+380; 13+420

2. Roboty przygotowawcze - rozbiórka eternitu - km 8+800; 15+460

Branża teletechniczna:

1. Układanie kabla - km 2+200-8+390; 3+600-4+050; 13+400

2. Wykonanie przepustu - km 2+200-8+390; 13+400

3. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 3+600-4+050

4. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 3+600-4+050; 13+400

5. Wdmuchnięcie kabla  - km 6+900-7+700

6. Montaż złącza światłowodowego - km 8+400

7. Montaż słupka kablowego - km 13+400

8. Montaż szafy kablowej - km 15+950-16+300

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 0+065

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 0+065

3. Próby, odbiory - km 1+715

4. Rów - km 10+213-10+417; 13+113

5. Odkrywki - km 13+113

Branża melioracyjna:

1. Sieć drenarska - km 10+213-10+417; 13+113

2. Rów - km 10+213-10+417; 13+113

3. Odkrywki - km 10+213-10+417; 13+113