Prace zrealizowane w okresie od 12.02.2018 r. do 18.02.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 8+930-9+030; 10+200-10+330;11+600-11+750; DW245 - 0+500-0+600; DD5 - 4+500-4+600

2. Karczowanie - km 12+400-12+500; 13+000-13+100; 13+400-13+500; 15+300-16+400; 21+700-21+800; DZRP 0+650-0+750

3. Wykop - km 1+800-2+000

4. Wykonanie platformy roboczej pod palownice - DG 031123C km 0+400-0+470

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

- Betonowanie warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową

- Wykop pod ławę fundamentową

3. WD2-6 (19+425 km)

- Betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty

4. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szalowanie fundamentu

- Betonowanie fundamentu

5. PHE1e (2+506 km)

- Betonowanie fundamentu pod przepust

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Roboty wyburzeniowe - km 8+700; 15+460

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 2+200-8+390; 8+300-8+700; 10+850-1+350; 13+400; 15+650

2. Likwidacja przyłączonych kabli i rur - km 3+600-4+050; 13+400

3. Montaż słupka kablowego - km 13+400

4. Montaż skrzynki kablowej - km 3+600-4+050

5. Układanie kabla - km 2+200-8+390; 3+600-4+050

6. Montaż szafy kablowej - km 15+950-16+300

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - km 4+200; 4+500; 13+300; 13+250

2. Roboty przygotowywawcze - km 13+300; 13+250

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu w przygotowanym wykopie z rur wodociągowych cisnieniowych - km 19+400

2. Wykonywanie oznakowania trasy wodociągu - km 19+400

Branża melioracyjna:

1. Rurociąg - km 16+947