Prace zrealizowane w okresie od 19.02.2018 r. do 25.02.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+500-0+600; 8+930-9+030; 10+200-10+330; 11+600-11+750

2. Karczowanie - km 8+500-8+900; 21+700-21+800

3. Wykop - km 1+800-2+000

4. Wykonanie platformy roboczej pod palownice - DG 031123C km 0+400-0+470

5. Nasyp - km 0+200-0+400; 2+200-2+400; 10+200-10+330

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

- Betonowanie warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

3. WD2-6 (19+425 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szalowanie fundamentu

4. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szalowanie fundamentu

- Betonowanie fundamentu

- Zbrojenie korpusu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka budynku - km 8+700; 9+640; 15+460

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 2+200-8+390

2. Likwidacja przyłączonych kabli i rur - km 3+600-4+050

3. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 3+600-4+050

4. Układanie kabla - km 2+200-8+390; 3+600-4+050

5. Montaż szafy kablowej - km 15+950-16+300

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla - km 10+150

2. Budowa stacji transformatorowej - km 10+150

3. Posadowienie stanowiska słupowego - km 10+150

Branża wod-kan:

1. Montaż rury ochronnej - km 0+065; 19+400

2. Wykonywanie oznakowania trasy wodociągu - km 19+400

Branża melioracyjna:

1. Rurociąg - km 15+866

2. Rów - przełożenie i przebudowa koryta - 8+110-8+845; 10+213-10+417

3. Odkrywki - km 15+866

4. Zbieracze - km 15+866