Prace zrealizowane w okresie od 05.03.2018 r. do 11.03.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+000-0+070; 0+500-0+600; 11+600-11+750; 14+200-14+300

2. Karczowanie - km 9+000-11+800

3. Wykop - km 1+800-2+000

4. Wykonanie platformy roboczej pod palownice - DG 031123C km 0+400-0+470

5. Wycinka drzew - km 9+000-11+800

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

3. WD2-6 (19+425 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szalowanie fundamentu

4. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie korpusu

- Wykop

- Betonowanie warstwy wyrównawczej 

5. WD2-5 (16+408 km)

- Wykop

- Betonowanie warstwy wyrównawczej

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych - km 15+500

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 8+300-8+700; 10+850; 11+350

2. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 11+350

3. Budowa studni - km 11+350

4. Montaż słupa - km 11+350