Prace zrealizowane w okresie od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+000-0+070; 0+100-0+150; 11+600-11+750; 13+700-13+800; 14+200-14+300; 20+680-20+702

2. Karczowanie - km 7+000-11+800

3. Wykop - km 1+800-2+000

4. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470

5. Odhumusowanie - km 11+700-12+500; 20+680-20+702; 20+850-21+050

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

3. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szlowanie  fundamentu

- Zbrojenie korpusu

4. WD2-5 (16+408 km)

- Betonowanie fundamentu

- Zbrojenie fundamentu 

- Szalowanie fundamentu

5. PE1 (0+100 km)

- Nasyp pod przepust

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych - km 1+800; 3+700; 4+420; 15+100; 15+200; 15+220

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 2+200-8+390; 13+400; 15+650; 14+080-14+300; 15+050-15+600; 15+950-16+300

2. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 3+600-4+050; 14+780; 15+550

3. Budowa studni - km 15+950-16+300

4. Układanie kabla - km 2+200-8+390; 3+600-4+050; 8+300-8+700; 10+850; 11+350; 13+400; 14+080-14+300; 14+780; 15+050-15+600; 16+530-18+050

5. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 3+600-4+050; 13+400; 14+780; 15+550

6. Montaż złączy na kablu - km 8+300-8+700; 10+850-11+350; 13+400; 14+780; 15+550

7. Montaż słupka kablowego - km 13+400

8. Montaż słupa - km 15+550

9. Montaz szafy kablowej - km 15+950-16+300

10. Rurociąg - km 15+650

Branża elektryczna sN i nN:

1. Budowa przepustów kablowych - km 6+800; 7+050

2. Budowa złącza kablowego - km 4+200; 4+330; 4+500; 13+300; 13+250; 17+000

3. Posadowienie stanowiska słupowego - km 10+150; 11+300; 11+500; 11+650

4. Budowa stacji transformatorowej - km 10+150; 15+100

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 1+715; 11+440

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 1+715; 21+600

3. Montaż rury ochronnej - km 21+600

4. Likwidacja sieci - km 1+715

Branża melioracyjna:

1. Rów - km 8+110-8+845; 9+030

2. Zbieracz - km 8+110-8+845

3. Odkrywki, inwentaryzacja wysokościowa i przełączenie istniejącej sieci sączków i zbieraczy do projektowanej sieci drenarskiej wrazz czyszczeniem i udrożnieniem istniejącej sieci - km 8+110-8+845