Prace zrealizowane w okresie od 26.03.2018 r. do 01.04.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+000-0+080; 11+600-11+750; 13+700-13+800

2. Karczowanie - km 10+000-11+500

3. Wykop - km 1+800-2+000

4. Nasyp - km 2+200-2+400

5. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470

6. Przygotowanie pod platformę roboczą - km 20+550-20+700

7. Odhumusowanie - km 11+700-12+500; 20+850-21+050

8. Wzmocnienie warstwy - km 0+200-0+400

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

- Pielegnacja betonu ściany 

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

- Pielegnacja betonu ściany

- Izolacja fundamentu 

- Zasypka fundamentu

3. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szlowanie  fundamentu

- Zbrojenie korpusu

- Betonowanie fundamentu

- Pielegnacja betonu fundamentu

4. WD2-5 (16+408 km)

- Zbrojenie korpusu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych - km 1+800; 3+650; 3+700; 4+420; 15+200; 15+430

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 6+950; 8+300-8+700; 10+850-11+350; 13+400; 14+080-14+300; 15+050-15+600; 15+650; 16+530-18+050

2. Montaż szafy kablowej - km 15+950-16+300; 16+530-18+050

3. Budowa studni - km 15+950-16+300

4. Układanie kabla - km 8+300-8+700; 8+500-10+000; 10+850; 11+350; 13+400; 14+080-14+300; 14+780; 15+050-15+600; 15+950-16+300; 16+530-18+050

5. Montaż złączy na kablu - km 8+300-8+700; 10+850-11+350; 13+400

6. Montaż słupka kablowego - km 13+400

7. Montaz słupa - km 15+950-16+300

8. Rurociąg - km 15+650

9. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 13+400

10. Montaż złącza światłowodowego - km 6+900-7+700

Branża elektryczna sN i nN:

1. Budowa przepustów kablowych - km 6+800; 7+050; 7+600; 18+600; 20+850

2. Budowa złącza kablowego - km 4+200; 4+330; 4+500

3. Posadowienie stanowiska słupowego - km 1+250

4. Układanie kabla - 8+900

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 11+440

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 21+600

3. Montaż rury ochronnej - km 21+600

Branża melioracyjna:

1. Rów - km 8+110-8+845

2. Zbieracz - km 8+110-8+845