Prace zrealizowane w okresie od 09.04.2018 r. do 15.04.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+000-0+080; 0+150-0+155

2. Karczowanie - km 0+000-22+353

3. Wykop - km 0+400-0+600; 1+800-2+000; 4+800-5+000

4. Nasyp - km 0+200-0+400; 4+000-4+250; 20+700-21+150

5. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470; S5 km 20+650-20+800

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Izolacja fundamentu 

- Izolacja ścian

- Zasypka fundamentu

- Betonowanie ściany

3. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie korpusu

- Izolacja na zimno fundamentu

- Pompowanie wody z wykopu

4. WD2-6 (19+426 km)

- Zbrojenie fundamentu

- Szalowanie fundamentu

- Pompowanie wody z wykopu

5. WD2-5 (16+408 km)

- Zbrojenie korpusu

- Izolacja na zimno fundamentu

6. PE1 (0+100 km)

- Izolacja prefabrykatów przepustu

7. PE7 (18+300 km)

- Zbrojenie płyt dennych

- Izolacja na zimno

- Roboty ziemne - zasypka fundamentu przepustu

8. PE8 (20+720 km)

- Zbrojenie głowic wlotu i wylotu

- Szalowanie wlotu i wylotu przepustu

- Izolacja na zimno

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych - km 1+800; 3+650; 3+700; 4+420; 6+930; 8+300; 10+900; 11+320; 15+200; 15+340; 15+430; 16+620; 16+700

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 2+200-8+390; 8+500-10+000; 11+350; 15+650; 18+050

2. Budowa studni - km 8+500-10+000; 11+350

3. Układanie kabla - km 2+200-8+390; 8+300-8+700; 10+850-11+350; 16+530-18+050

4. Montaż złączy na kablu - km 2+200-8+390; 15+950-16+300; 16+400; 18+050

5. Rurociąg - km 15+650

6. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 19+400-22+350

Branża elektryczna sN i nN:

1. Budowa przepustów kablowych - km 11+300; 11+500; 11+650;

2. Budowa złącza kablowego - km 8+900; 17+000

3. Układanie kabla - km 11+300; 11+500; 11+650; 15+100

4. Roboty przygotowawcze - km 3+500

5. Posadowienie stanowiska słupowego - 3+500; 21+720

6. Demontaż stanowisk słupowych - km 3+500; 10+150

7.Budowa stacji transformatorowej - km 10+150

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 11+440; 11+150; 21+600

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 11+440; 11+150; 21+600

Branża melioracyjna:

1. Rów - km 8+110-8+845

2. Zbieracz - km 8+110-8+845; 17+311