Prace zrealizowane w okresie od 16.04.2018 r. do 21.04.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntów – km 0+100-0+155;

2. Karczowanie - km 0+000-22+353

3. Wykop - km 0+600-0+700; 1+800-2+000; 4+400-4+700; 4+800-5+000;  DD3 0+100-0+155

4. Nasyp - km 20+650-20+720; 0+420-0+550; 4+050-4+250; 20+750-20+850; 20+900-21+000; DD3 0+100-0+155

5. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470;

6. Odhumusowanie – km 18+500-18+700; 11+800-12+600

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Przygotowanie styku technologicznego podpora oś  3 i 7  - zakończenie

- Przygotowanie styku technologicznego podpora oś 4

- Zbrojenie ściany – podpora osi nr 7 segment nr 4 – zakończenie

- Szalowanie ściany – podpora osi nr 7 segment nr 4 – zakończenie

- Betonowanie ściany – podpora w osi nr 7 segment nr 4

- Zbrojenie ściany podpora w osi nr 7 segment nr 2 – zakończenie

- Szalowanie ściany podpora w osi nr 7 segment nr 2 – zakończenie

- Betonowanie ściany - podpora w osi nr 7 segment nr 2

- Zbrojenie ściany - podpora w osi nr 7 segment nr 2- zakończenie

- Szalowanie ściany - podpora w osi nr 3 segment nr 4- zakończenie

- Betonowanie ściany - podpora w osi nr 3 segment nr 4

- Zbrojenie ściany - podpora w osi nr 3 segment nr 2- zakończenie

- Szalowanie ściany - podpora w osi nr 3 segment nr 2- zakończenie

- Betonowanie ściany – podpora w osi nr 3 segment nr 2

 

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż konstrukcji K1

- Zasypka fundamentu oś 1 i 2

- Przygotowanie styku technologicznego między ścianą a gzymsem podpora oś  1 i 2

 

3. WD2-7 (21+834 km)

- Izolacja na zimno fundamentu P1, P2, P4

 

4. WD2-6 (19+426 km)

- Betonowanie fundamentu P3

 

5. WD2-5 (16+408 km)

- Zbrojenie korpusu P3

- Zasypka fundamentu P3

 

6. PE7 (18+300 km)

- Zbrojenie płyt dennych

- Szalowanie płyt dennych

- Roboty ziemne - zasypka fundamentu przepustu

 

7. PE8 (20+720 km)

- Zbrojenie głowic wlotu i wylotu

- Szalowanie wlotu i wylotu przepustu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 1+800; 3+650; 4+420; 6+930; 8+300; 10+900; 11+320; 15+200; 15+430; 16+570; 16+700

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu – km 8+400; 8+300; 8+700; 10+850 – 11+350; 20+810

2. Układanie kabla - km 8+400; 8+300; 8+700; 10+850 – 11+350; 16+400; 16+530-18+050

3. Montaż złączy na kablu - km 8+300; 8+700; 10+850 – 11+350

4. Rurociąg – km 11+350

5. Wykop – km 8+400; 8+700; 10+850 – 11+350; 16+530-18+050

Branża elektryczna sN i nN:

1. Budowa przepustów kablowych - km 11+300; 11+500; 11+650;

2. Układanie kabla - km 1+250; 8+900; 11+300; 11+500; 11+650; 15+100

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 6+950; 11+150; 11+440

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 6+950; 11+150; 11+440

Branża melioracyjna:

1. Umocnienie brzegu opaską kiszkowo-palową – km 8+930-9+030

2. Rów - km 9+280; 9+565-9+840; 11+715: 20+890; 21+165