Prace zrealizowane w okresie od 23.04.2018 r. do 28.04.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie - km 0+000-22+353

2. Wykop - km 0+600-0+700; 1+800-2+000; 4+700-5+500; DD1 1+900-2+200

3. Nasyp - km 20+550-21+130;10+100-10+300; 4+050-4+280; 0+420-0+550

4. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470;

5. Odhumusowanie – km 6+800-7+800; 11+800-12+600; DD15 1+400-1+700

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km)

- Zbrojenie ściany – podpora osi nr 4 segment nr 1 i 3 i 5

- Szalowanie ściany - podpora w osi nr 4 segment nr 1 i 3 i  5

- Betonowanie ściany - podpora w osi nr 4 segment nr 5

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż konstrukcji K1

- Izolacja na zimno fundamentu oś 2

- Zasypka fundamentu oś 1 i 2

- Przygotowanie styku technologicznego podpora oś 4

3. WD2-7 (21+834 km)

- Izolacja na zimno fundamentu P1, P2, P4

- Zbrojenie korpusu P1

- Zasypka fundamentu P1, P2, P4

4. WD2-6 (19+426 km)

- Zbrojenie fundamentu P1

- Szalowanie fundamentu P1

- Betonowanie fundamentu P3

- Pompowanie wody z wykopu

5. WD2-5 (16+408 km)

- Zbrojenie korpusu P3

- Zasypka fundamentu P3

6. KPD2-4a (15+392)

- Wykop pod fundament P3 i przepust DD13

- Szalowanie warstwy wyrównawczej P3 i DD13

- Betonowanie warstwy wyrównawczej P3 i DD13

7. PE7 (18+300 km)

- Szalowanie płyt dennych

- Betonowanie płyt dennych

- Roboty ziemne - zasypka fundamentu przepustu

- Zbrojenie płyt dennych

8. PE8 (20+720 km)

- Zbrojenie głowic wlotu i wylotu

- Szalowanie wlotu i wylotu przepustu

- Betonowanie głowic wlotu i wylotu przepustu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 3+650; 6+930; 8+300; 11+320; 15+200; 15+350; 15+430; 16+570;

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-01 km 0+000-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-10 km 6+950

- Kolizja teletechniczna T-II-13 km 8+400

- Kolizja teletechniczna T-II-14 km 8+300-8+700; 10+850-11+350

- Kolizja teletechniczna T-II-14a km 8+500-10+000

- Kolizja teletechniczna T-II-15 km 11+350

- Kolizja teletechniczna T-II-22 km 15+550

- Kolizja teletechniczna T-II-24 km 15+950-16+300

- Kolizja teletechniczna T-II-25 km 15+650

- Kolizja teletechniczna T-II-28 km 16+400

- Kolizja teletechniczna T-II-29 km 16+530-18+050

- Kolizja teletechniczna T-II-34 km 20+810

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 6 Luszkowo 01 6+800, 7+050

- Kolizja energetyczna nr 9 Zbrachlin 01 8+900

- Kolizja energetyczna nr 13 ZAWADA 03 13+300,13 SN 13+250

- Sieci ENEA - OPERATOR / Kolizja energetyczna nr 14 Trzeciewiec Młyn 15+100,15 Wieś 01, Mleczmia SN

- Sieci ENEA - OPERATOR / Kolizja energetyczna nr 18 BORÓWNO 01 20+850

- Kolizja energetyczna nr 17 SN 18+600

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W8 km 6+720

- Przebudowa kolizji nr W21 km 11+150

- Przebudowa kolizji nr W22 km 11+440

Branża melioracyjna:

- KOLIZJA NR 3 - Km 6+657

- KOLIZJA NR 11 - Km 9+565-9+840

Przebudowa sieci gazowej:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)