Prace zrealizowane w okresie od 07.05.2018 r. do 12.05.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie – km 6+800-7+800; 8+300-8+900; 10+300-11+200; 12+650-13+000; DD5 - km 0+500-0+900

2. Wykop - km 1+800-2+200; 4+300-5+500; 18+300-20+500

3. Nasyp - km 4+000-4+300; 7+300-7+500; 8+880-9+030; 10+200-10+350; 20+500-21+150  

4. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Wykonanie izolacji cienkowarstwowej podpora 7 i 8

- Montaż zbrojenia ściany oś 4 segment 4

- Demontaż szalunków ściany oś 7 segment 4

- Przygotowanie podłoża pod izolację cienkowarstwową ławy podpory 7 i 8

- Montaż zbrojenia ściany podpory 4 segment 3

- Betonowanie ściany podpory 4 segment 1 i 3

- Montaż zbrojenia ściany podpory 4 segment 3

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowe K1

- Powierzchnia pod izolację oś 2

3. WD2-7 (21+834 km)

- Izolacja cienka fundamentu P3

- Zasypka fundamentu P4

- Montaż zbrojenia P1

4. WD2-6 (19+426 km)

- Pompowanie wody P1, P2, P3

- Montaż zbrojenia fundamentu P1

5. WD2-5 (16+408 km)

- Montaż szalunków korpusu P3

6. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia płyty dennej DD13

- Pielęgnacja betonu fundamentu P3 i DD13

- Montaż szalunków fundamentu DD13

- Montaż szalunku fundamentu P3

- Montaż zbrojenia fundamentu P3

- Betonowanie fundamentu DD13 i P3

7. KPD2-1b (15+392 km)

- Wykopy pod fundament oś 1

- Przygotowanie dróg dojazdowych 

- Betonowanie warstwy wyrównawczej P1

8. PHE1f (2+506f km)

- Montaż szalunku fundamentu pod przepust

9. PE7 (18+300 km)

- Izolacja na zimno przepustu

- Betonowanie płyt dennych A, B, C

- Izolacja gruba przepustu

- Przygotowanie styku między prefabrykatem a płytą przejściową

10. PE8 (20+720 km)

- Rozszalunek głowic

- Izolacja ciężka na łączeniach miedzy prefabrykatami

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 15+350; 20+840; 21+780

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-01 km 0+000-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-09 km 6+900-7+770

- Kolizja teletechniczna T-II-14 km 8+300-8+700; 10+850-11+350

- Kolizja teletechniczna T-II-14a km 8+500-10+000

- Kolizja teletechniczna T-II-15 km 11+350